תנאי שימוש – חברת טקסי סטאר

נהגים:
תנאי השימוש המפורטים כאן מיועדים עבור נהגי המוניות המעוניינים להשתמש בשירותי חברת "טקסי סטאר". החברה מספקת פלטפורמת תיווך בין לקוחות לבין נהגי מוניות.
תנאי השימוש מהווים כהסכם מחייב בעבור השימוש בשירותי החברה, באפליקציה אותה היא מציעה, כמו כן, בכל תוכן, אתר אינטרנט, יישום או כל מוצר אחר אשר נמצא בבעלות החברה, אנו דורשים קריאה מעמיקה של מלוא התנאים.
עצם השימוש בשירותי החברה והגישה אליהם, מעידים על הסכמה מצדך לתנאים, וללא מתן הסכמה אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידי החברה.
החברה מבצעת מעת לעת שינויים ותוספות לשירותים אותם היא מציעה, כל תוספת או שינוי שכזה, יקבלו פירוט מלא, והתנאים שלהם יתווספו לתנאים המצוינים כאן.
החברה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים הקשורים לשירותים אותם היא מציעה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים עבור שני המינים.

כללי שימוש בשירות
בכל נסיעה יש להפעיל מונה בהתאם לתקנון משרד התחבורה או לפי המחירון של משרד התחבורה בלבד.

במידה והלקוח קיבל הצעת מחיר נמוכה מהחברה ההצעה הנמוכה יותר, היא זאת אשר תינתן ללקוח.

אין להעביר מספר טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר ללקוח, ומתן אמצעי שכזה ייחשב כגניבה.

אם הלקוח ביקש פרטים ליצירת קשר, הנך מתחייב לתת לו אך ורק את פרטי התחנה/ האפליקציה של החברה.

על נהג אשר מקבל נסיעה דרך המערכת, חלה חובה לבצע את הנסיעה ולא להעבירה לשום נהג/גורם אחר

על כל נהג אשר עושה שימוש בשירות של "טקסי סטאר" חלה החובה לעדכן בנתונים אישיים לגביו ולגבי הרכב הכוללים: גגון, עישון תוספות נוספות – המטרה היא לאפשר למערכת להתאים את הנהג המתאים עבור לקוחות עם דרישות מיוחדות כגון לקוחות אשר מעוניינים לעשן ברכב.

מיקום הנהג /לקוח ודרך הנסיעה תישמר ויתכן שימוש בהם

הגבלות

חל איסור גמור לעשות אחד מן הדברים הבאים: לנסות ולהשיג גישה ללא הרשאה למערכות השירותים המוצעים על ידי טקסי סטאר או לשירותים עצמם כמו גם לפגוע במה מהם, להפעיל כל תוכנה שהיא ששולפת מידע או כורה מידע או מבצעת סקירה מכל סוג שהוא על השירותים או חלק מהם, או לפגוע בכל מרכיב שהוא מהשירותים, לנצל את השירותים בדרך של שכפול, שינוי, הענקת רישיון, הפצה, הצגה בשידור או ניצול בכל דרך אחרת, ולהסיר התראה על זכויות יוצרים או כל סימן מסחרי שהוא או כל קניין אחר הקשור לשירותים המוצעים על ידי טקסי סטאר.

רישיון שימוש באפליקציה

במידה ותעמוד בכל התנאים המובאים כאן טקסי סטאר מספקת לך רישיון מוגבל שלא ניתן להעניק אותו כרישיון משנה ואינו ניתן להעברה, לעשות שימוש באפליקציה אך ורק במכשיר האישי שלך ובשירותים המוצעים. הנך רשאי להיכנס ולעיין בכל תוכן שהוא הקשור לשירותים אך ורק למטרות פרטיות ולא לשימוש מסחרי.

בעלות על השירותים

כל השירותים והזכויות המוצעים הינם בבעלות וברכוש טקסי סטאר היום ובעתיד. מתן רישיון לשימוש בשירותים כיום אינו מעביר כל זכות או קניין לכן אינך רשאי לעשות שימוש במוצרי טקסי סטאר או הלוגו שלה כמו גם סימנים מסחריים אחרים או סימני שירות, ובתוכם גם בשמות השירותים. אינך בעל שום זכות מלבד הרישיון המוענק כאן לשימוש בשירותים.

הודעות SMS

מערכת טקסי סטאר עשויה לשלוח אליך מפעם לפעם הודעות טקסט עם אינפורמציה רלוונטית כחלק מהשירות הניתן, אלא אם כן תבקש להסיר אותך מן השירות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני בו תציין את הבקשה ותוסיף לה את מספר הטלפון הנייד שהנך מעוניין לנתק אותו מההודעות הללו. אי קבלת הודעות אלו יכולה לפגום בשירות הניתן בגלל חוסר היכולת להעביר אליך אינפורמציה רלוונטית.

כללי התנהגות
הנך מחויב להגיע לכל נסיעה אשר הוזמנה דרך האפליקציה של "טקסי סטאר" בלבוש הולם הכולל: מכנסיים מכופתרות, חולצה סגורה ונעליים סגורות.

על כלי הרכב להיות נקי ומסודר ועל המזגן להיות תקין, על מנת להעניק שירות ברמה גבוהה ללקוח.

חובה להגיע לנסיעה בזמן שנקבע, ללא איחורים. במידה ואישרת נסיעה, הנך מחויב להגיע לאותה הנסיעה ללא ביטולים.

במקרים יוצאים מהכלל, ניתן לבטל נסיעה עד 3 שעות לפני מועדה, ואך ורק בשעות הפעילות 10:00-21:00 ימים א-ה.

בימי שישי-שבת לא ניתן לבטל נסיעות.

רישיונות
הנך מצהיר כי רישיון הנהיגה אותו אתה מחזיק ברשותך, כמו גם רישיון הרכב, רישיון ההסעה וביטוח המונית והנוסעים הינם בתוקף, וללא פסילה מנהלית/ פסילה ע"י רשות הרישוי ו/או גורם אחר.

הנך מתחייב כי לא הורשעת בביצוע עבירה אשר מונעת ממך לעבוד כנהג מונית ואין כל מניעה ע"פ דין לעבודתך כנהג מונית.

הנך מתחייב כי במידה ויפסלו אחד או יותר מהרישיונות אשר צוינו לעיל או שתמנע ממך האפשרות לספק את שירותיך כנהג מונית, במהלך תקופת עבודתך עם חברת "טקסי סטאר", תיידע על כך את החברה, ותפסיק לנהוג באופן מידי.

במידה ויגרם נזק כלשהוא ו/או תוגש תביעה ו/או טענות מגורם כלשהוא בנדון בעקבות הפרת הסעיפים אשר צוינו לעיל אתה מתחייב לקחת עליך את מלוא העלויות והאחריות בנושא.

בטרם תחילת עבודתך עם "טקסי סטאר" תידרש לשלוח את המסמכים הבאים: צילום של רישיון נהיגה בתוקף, ביטוח בתוקף, רישיון הסעה בתוקף ורישיון רכב בתוקף.

תנאי תשלום
מובהר כי תנאי התשלום של חברת "טקסי סטאר" הינם שוטף +15.

חובה עליך להגיש חשבונית בסוף כל חודש קלנדרי, וזאת על מנת למנוע עיכוב בתשלום.

חישוב התשלום יתבצע כל סוף חודש כנגד חשבונית, לאחר קיזוז עמלה בגובה 10 אחוז.

התשלום יועבר לחשבון הבנק של הנהג/ שיק/ כ.א בהתאם לפרטי החשבונית.

חברת "טקסי סטאר" רשאית בכל עת לערוך שינויים בחיובים כמו גם לשנות את הגדרתם עבור השירותים הניתנים על ידה או חלק מהם.

כללי
כל תלונה אשר תתקבל על הנהג או דירוג משוקלל נמוך באפליקציה, יגררו את הסרת הנהג ממתן שירות בחברת "טקסי סטאר".

אנו עובדים עם חברות ועפ"י הסכמים שערכנו, אנו רשאים לתת קנסות בגין: איחורים, לקיחת נוסעים ברכבים שאינם נקיים ומתן שירות שאינו ברמה גבוהה כמו שרשום לעיל.

החברה ראשית להקפיא או להסיר כל נהג/ ספק מהשירות ללא מתן דין ודברים.

הנהגים מהווים את כרטיס הביקור של החברה, ולכן, אנו מצפים להתנהגות ייצוגית והולמת, זאת על מנת שהלקוחות יחזרו, וכל הצדדים ירוויחו.

חשוב לזכור, המערכת של "טקסי סטאר" נותנת עדיפות לנהגים אשר קיבלו ציונים גבוהים באפליקציה, ככל שהציון המשוקלל שלך יהיה גבוה יותר כך תקבל נסיעות רבות יותר.

 

תקנון לקוחות

חברת "טקסי סטאר" מספקת פלטפורמת תיווך בין לקוחות לבין נהגי מוניות, ואיננה אחראית על כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין, או על כל טענה אשר תתקבל על ידי לקוחות.

חשבון המשתמש

ההצטרפות לשירות טקסי סטאר דורשת ממך להירשם ולהחזיק חשבון משתמש פעיל, ודורשת ממך להיות בגיל 18 שנה לפחות בשביל לפתוח חשבון כזה או בגיל הכשרות המשפטית באזור השיפוט הרלוונטי לך. כל משתמש יכול להחזיק חשבון אחד בלבד וחשבון זה צריך לכלול את כל הפרטים האישיים שיתבקשו כמו שם, כתובת, מספר טלפון, גיל ופרטים נוספים שיתבקשו על ידי המערכת. עליך לספק את הפרטים הנכונים והמדויקים כמו גם לוודא את תוקף כרטיס האשראי שעמו אתה עושה שימוש במערכת ובמידה ותוקפו יפוג בלי שתעדכן אמצעי תשלום אחר לא תוכל לגשת לשירות. כל פעילות המתבצעת תחת חשבונך הינה באחריותך בלבד ואתה נדרש לשמור על סודיות בדבר שם המשתמש והסיסמה שלך.

שימוש בקופונים

טקסי סטאר יוצרת לעיתים הטבות מסוימות ללקוחות שלה כמו גם קופונים שונים בהם ניתן לעשות שימוש בחשבון, קופונים הנוגעים לשירותים כמו גם לשירותים של ספקי צד שלישי. בעת השימוש בקופונים אלו אתה מסכים לכל התנאים שמתלווים לכל קופון וקופון ושנקבעו על ידי טקסי סטאר כמו גם מודע לכך שאין להעביר או לשכפל או למכור את הקופונים הללו אלא באישור של טקסי סטאר והנך יכול לעשות בהם שימוש רק למטרה שלשמה הם הופקו כמו גם לקהל אליו הם מיועדים. הקופונים הללו לא ישמשו כתשלום מזומן והתוקף שלהם עלול לפוג עוד לפני שייעשה בהם שימוש. השימוש בקופונים הללו יוכל להיות אך ורק בהתאם לתנאים של טקסי סטאר והיא יכולה לשנות או לבטל אותם בכל עת מכל סיבה שהיא. כל שימוש שלא כדין בקופונים הללו כמו גם מקרים של הונאה או אי קיום תנאי השימוש בקופונים עלולים לגרור הפחתה או ביטול או מניעת הזיכוי בקופונים על ידי טקסי סטאר .

 

שימוש במכשירים וגישה לרשת

גישה לרשת האינטרנט באמצעות מכשיר סלולארי על מנת לצרוך את שירותי ISRAEL TAXI עשויה להיות בתשלום בהתאם לתעריפים ולעמלות העברת הנתונים של החברה בה אתה מנוי. כל עלות או עמלה על שימוש ברשת האינטרנט על מנת לצרוך את שירותי ISRAEL TAXI הינה על המשתמש טקסי סטאר לא תהיה שותפה לתשלום מעין זה. האחריות על הגישה לרשת ולנתונים הללו היא על המשתמש כמו גם רכישת החומרה או המכשיר ממנו יתבצע השימוש במערכת טקסי סטאר.

טקסי סטאר לא תישא באחריות לכל תקלה, עיכוב או נזק במכשירים בהם ייעשה שימוש על מנת לעשות שימוש ביישומי טקסי סטאר, ועליך לזכור ששימוש ברשת האינטרנט עלול להיות לעיתים עם תקלות ועיכובים.

לקוחות המעוניינים לפתוח בהליכים משפטיים כנגד אחד הנהגים, יוכלו לקבל את הפרטים של אותו הנהג ולפתוח כנגדו בהליכים המבוקשים – חברת "טקסי סטאר" לא תישא כל האחריות בנושא.

במידה ובוצעה הזמנה, והתקבל אישור עבור אותה ההזמנה:

  • ביטול הזמנה בטווח של 12-24 שעות ממועד אישור ההזמנה יגרור חיוב של 50 אחוז מסה"כ ההזמנה.
  • ביטול הזמנה בטווח של עד 12 שעות ממועד אישור ההזמנה או אי התייצבות לשירות יחויב בעלות מלאה.

בעת איסוף מכתובת ספציפית, על הלקוח להתייצב בזמן שנקבע, כל עיכוב ממועד תחילת השירות יחויב בתוספת תשלום.

איסוף מנתב"ג

משעת הנחיתה יעמדו לרשות הלקוח 30 דקות ללא חיוב מעבר לזמן זה, הוא יחויב בתוספת תשלום.

בהסעות היוצאות משדה התעופה תגבה תוספת של 30 שח עבור חניה.

סבלות מ/אל פתח הדירה כרוכה בתוספת של 160 שח

במידה ונוסע מעוכב בביקורת הגבולות למעלה מ-90 דקות יחול עליו חיוב נוסף של 250 ש"ח עבור שירות ה- VIP (ללא קשר לחיוב המתנת הנהג)

חברת טקסי סטאר או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל עיכוב ו/או נזק שיגרם ללקוח הנובע מסיבות שאינן בשליטתם.

הגבלת אחריות
חברת "טקסי סטאר" מספקת פלטפורמת תיווך בין לקוחות ונהגים, בתמורה לעמלה הנגבית עבור כל נסיעה, אשר גובהה הוסכם על הצדדים מבעוד מועד, ואין בינה ובין הספק/נהג יחסי עובד ומעביד.

חברת טקסי סטאר אינה אחראית על כל עבירה, או פעולה אשר תתבצע באופן לא חוקי או אשר נוגדת את מתן שירותי ההסעה במדינת ישראל.

בכל תביעה אשר תוגש על ידי לקוח ,"טקסי סטאר" החברה לא תישא באחריות. האחריות הבלעדית היא של הספק/נהג אשר נתן את השירות – החברה רשאית לשמור את כל הפרטים של הנהג כולל פרטיים אישיים טלפון וכל פרט שקיים עליו כולל היסטוריית נסיעות תשלומים וכל פרט שנכנס לאתר/אפליקציה ותוכל לעשות בו כל השימוש הנראה לנכון שיש צורך גם להעברה לגורם שלישי.